Contact Dr. Jerry K

צור קשר עם ד"ר ג'רי ק

תודה לך על התעניינותך! אני מקווה שאוכל לענות על כל השאלות שלך בהקדם האפשרי.

עם זאת, מטעמי בטיחות, אל תמסור את המידע הרפואי שלך ואל תבקש ייעוץ הקשור לבריאות. הודעתך לא תיבדק על ידי מומחה בתחום הבריאות. אם אתה חושד בבעיה רפואית, מחלה, מחלה או כל מצב או בעיה אחרת, פנה לרופא המקומי שלך.