Contact Dr. Jerry K

Kontakt Dr. Jerry K

Takk for din interesse! Jeg håper å kunne svare på alle spørsmålene dine så snart som mulig.

Av sikkerhetsmessige grunner må du imidlertid ikke sende inn medisinsk informasjon og ikke be om helserelaterte råd. Meldingen din blir ikke gjennomgått av noen lisensiert helsepersonell. Hvis du mistenker medisinsk problem, sykdom, sykdom eller andre tilstander eller problemer, kan du kontakte din lokale helsepersonell.